O sakramencie Eucharystii.

Ofiara Mszy Św. jest to nieustająca Ofiara Nowego Przymierza, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się w sposób niekrwawy swemu Ojcu niebieskiemu, tak jak ofiarował się na krzyż w sposób krwawy. Pan Jezus dlatego ofiaruje się we Mszy Św., aby ofiara, którą na krzyżu spełnił, bez przerwy była odnawiana i abyśmy przez nią stawali się uczestnikami zasług ofiary krzyżowej.

Ofiarę Mszy Św. składamy Bogu: 1) jako Ofiarę uwielbienia ku Jego czci i chwale; 2) jako Ofiarę dziękczynienia za otrzymane łaski i dobrodziejstwa; 3) jako Ofiarę pojednania za wyrządzoną Mu przez nasze grzechy obrazę; 4) jako Ofiarę prośby, ażeby od Niego uzyskać pomoc w potrzebach duszy i ciała.

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie przyjmowane są intencje mszalne? – Mszę św. można zamwóić w zakrystii przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Msze Święte sprawujemy według następującego porządku:

Niedziela:

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00

Dni powszednie:

6:30, 7:00, 18:00 (17:30)

 

Poniedziałek 31.10.2016                                           Dzień powszedni

 • 6.30   –   + Stanisław Jaźwiecki – int. od Marii Caban i rodziny Dudków
 • 7.00   –   + Felicja Lula w 3 roczn. śm. oraz zmarłych z rodziny
 • 7.00   –   + Kazimierz Nowak
 • 17.30   –   + Teresa Nowak
 • 17.30   –   + Zofia Harmata – int. od rodziny Majewskich z Wolicy i Tarnowca

 


Wtorek1.11.2016                                           Uroczystość Wszystkich Świętych

 • 7.00   –   + Paweł Paszek greg. 1
 • 8.30   –   + Anna, Maria, Stefania, Adolf Sołtys
 • 10.00   – za wszystkich zmarłych z ul. Kruczkowskiego, by Bóg przyjął ich do swojej chwały
 • 11.30   –   + Zofia Harmata – int. od wnuka Kamila z rodziną
 • 14.00   –   za Parafian

 


Środa2.11.2016                                           Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 • 6.30   –   + Tadeusz Guśpiel – int. od pracowników z magazynu opakowań Eurocasch
 • 7.00   –   + Paweł Paszek greg. 2
 • 9.00   –   za zmarłych z ul. Maczka
 • 16.00   –   + Stanisław Jaźwiecki – int. od rodziny Gurgaczów
 • 16.00  –  + Władysław Gałązka

Czwartek3.11.2016                                           I czwartek miesiąca

 • 6.30   –   + Paweł Paszek greg. 3
 • 7.00   –   + Teresa Nowak
 • 17.30   –   + Zofia Harmata – int. od koleżanek i kolegów córki Doroty z KHS
 • 17.30   –   + Stanisław Jaźwiecki  – int. od rodziny Gurgaczów
 • 17.30   –   + Maria Frydrych – int. od Lidzi i Adama Bębnów

 


Piątek4.11.2016                                           Wsp. św. Karola Boromeusza

 • 6.30   –   + Tadeusz Surmacz
 • 7.00   –   + Paweł Paszek greg. 4
 • 7.00   –   + Maria Michorczyk w 9 roczn. śm. oraz zmarłych z rodziny
 • 17.30   –   + Bronisława [kob.], Jan, Maria, Franciszek
 • 17.30   –   + Zofia Harmata – od bratanic Zofii i Władysławy

 


Sobota5.11.2016                                           I sobota miesiąca

 • 6.30   –   + Tadeusz Guśpiel – int. od pracowników z Eurocasch Krosno
 • 7.00   –   + Paweł Paszek greg. 5
 • 7.00   –   + Maria Frydrych – int. od Czesławy Olszewskiej
 • 17.30   –   + Zofia Harmata  – int. od wnuka Huberta z rodziną
 • 17.30   –   + Stanisław Jaźwiecki – int. od córki z mężem i wnuczki Aleksandry

 


Niedziela6.11.2016                                           32 Niedziela zwykła

 • 7.00   –   + Bronisława [kob.] i Marian Rajchel
 • 8.30   –   za zmarłych z ul. Batalionów Chłopskich
 • 10.00   –   + Julia i Józef Pawluś
 • 11.30   –   + Paweł Paszek greg. 6
 • 17.00   –   za Parafian