O sakramencie Eucharystii.

Ofiara Mszy Św. jest to nieustająca Ofiara Nowego Przymierza, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się w sposób niekrwawy swemu Ojcu niebieskiemu, tak jak ofiarował się na krzyż w sposób krwawy. Pan Jezus dlatego ofiaruje się we Mszy Św., aby ofiara, którą na krzyżu spełnił, bez przerwy była odnawiana i abyśmy przez nią stawali się uczestnikami zasług ofiary krzyżowej.

Ofiarę Mszy Św. składamy Bogu: 1) jako Ofiarę uwielbienia ku Jego czci i chwale; 2) jako Ofiarę dziękczynienia za otrzymane łaski i dobrodziejstwa; 3) jako Ofiarę pojednania za wyrządzoną Mu przez nasze grzechy obrazę; 4) jako Ofiarę prośby, ażeby od Niego uzyskać pomoc w potrzebach duszy i ciała.

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie przyjmowane są intencje mszalne? – Mszę św. można zamwóić w zakrystii przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Msze Święte sprawujemy według następującego porządku:

Niedziela:

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00

Dni powszednie:

7:00, 18:00 (17:00)