Ruch Światło – Życie tzw. Oaza, został założony przez Sługę Bożego ks.Franciszka Blachnickiego.

Charyzmat Ruchu to Światło – Życie tj. greckie Φ Ω Σ – Z Ω H [fos – dzoe]. Słowa te ściśle się wiążą ze sobą – światło to życie, a życie ma być przepełnione Światłem Jezusa, Światłem Ducha Świętego. Wyrazy te w znaku oazy (tzw. fosce) krzyżują się, a krzyż jest znakiem Chrystusa, natomiast łącznikiem obu słów jest znak Ω (omega) – symbol Ducha Świętego.

Ruch Światło – Życie jest częścią Kościoła i jego głównym zadaniem jest służba Kościołowi, a służba ta wyraża się przede wszystkim w posłudze księży moderatorów oraz animatorów grup, jak również w diakoniach, czyli grupach wypełniających odpowiednie dla nich zadania (diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza, formacji animatorów itp.) Najpiękniejsze w Ruchu jest to, że nie jest to tylko ruch dziecięcy czy młodzieżowy, więc z oazy się nie wyrasta. Na każdym etapie swojego życia można uczestniczyć w spotkaniach (oaza dzieci, oaza młodzieżowa, oaza rodzin tj. Domowy Kościół, oaza studencka, oaza dorosłych).

Wspólnota oazowa dzieci i młodzieży działa w naszej parafii już od wielu lat. Obecnie spotkania odbywają się w każdą środę – Oaza Nowej Drogi oraz w każdy piątek Oaza Dzieci Bożych w salce katechetycznej. Ważnym w oazie jest fakt bycia z drugim człowiekiem. Z reguły wiadomo, że bycie samotnym jest smutne, dlatego wszystkich, którzy chcieliby właśnie przez cotygodniową formację zbliżyć się do Chrystusa, zapraszamy do naszej współnoty.