O sakramencie pokuty.

W sakramencie spowiedzi Bóg odpuszcza nam grzechy i łaską uświęcającą umacnia nas w życiu zgodnym z przykazaniami. Szafarzami sakramentu pokuty są biskupi i prezbiterzy. Podstawowym warunkiem rozgrzeszenia jest wyznanie wszystkich swoich grzechów, popełnionych od ostatniego wyznania i szczery żal za to, że miały miejsce.

Zanim pójdziesz do spowiedzi, wpierw powinieneś się do niej przygotować. Przede wszystkim zrób rachunek sumienia. Przypatrz się swojemu sercu – czy żałujesz za swoje grzechy? Jak chciałbyś się poprawić, co chciałbyś zmienić w swoim życiu?

Nie ma jednej określonej formuły spowiedzi – jeżeli dawno się nie spowiadałeś poproś po prostu księdza o pomoc. Gdy już się wyspowiadasz, podziękuj Bogu za dar przebaczenia i umocnienia. Pamiętaj o zadośćuczynieniu Bogu i bliźniemu.

Sakrament pokuty i pojednania w naszym kościele

Podczas każdej Mszy Św.

Niedziela:

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00

Dni powszednie:

7:00, 18:00 (17:00)