O znaczeniu formacji przed Uroczystością I Komuni Świętej

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. To okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej jest zatem wprowadzenie swoich dzieci na duchową głębię.

Jak przygotować dzieci do pierwszej Komunii?

Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjmują dzieci w klasie III szkoły podstawowej.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Natomiast w parafii zamieszkania (nie zameldowania), rodzice zgłaszają w miesiącu wrześniu, do księdza proboszcza dzieci pragnące przystąpić do I Komunii św. Potrzebne jest do tego świadectwo chrztu, nie obowiązuje ono dzieci, które były chrzczone w naszej parafii.

Przygotowanie bliższe – klasa III

  • cotygodniowa katecheza
  • przynajmniej 5 spotkań formacyjnych w ciągu roku dla rodziców
  • aktywne uczestnictwo w celebracji Mszy św. przez wypełnianie niektórych funkcji liturgicznych (np. procesja z darami)
  • udział dzieci i rodziców w nabożeństwach związanych z poświęceniem i wręczeniem przedmiotów religijnych

Miesiąc przed I Komunią Św. Oceniamy Spełnienie Wymagań:

  • systematyczna, całoroczna nauka religii w szkole
  • regularna, comiesięczna katechizacja parafialna
  • uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje:

  • ćwiczenia związane z celebracją sakramentu pokuty i pojednania
  • próby związane z przeżyciem inicjacji w sakrament Eucharystii
  • przygotowanie miejsca celebracji sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii św. odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę maja o godz. 11.30. Do pierwszej spowiedzi (sakr. pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w sobotę dzień przed Uroczystością Komunijną.

Po niedzieli I-Komunijnej będzie trwał „BIAŁY TYDZIEŃ”. Dzieci w strojach I-komunijnych wraz z rodzicami od poniedziałku do piątku codziennie przybywają na Msze św. o godz. 17.30. W tygodniu będą rozdawane pamiątki komunijne i święcone dewocjonalia otrzymane w prezencie.


Materiały na Uroczystość I Komunii Św.

Pieśni – drukuj

Scenariusz I Komunii Św. 2017 – pobierz