Katechezy chrzcielne: drugie piątki miesiąca – przed niedzielą chrzcielną o godz. 16.00 w kancelarii parafialnej.

O sakramencie odrodzenia.

CHRZCIĆ oznacza „zanurzać” w wodzie. (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5).

Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszej parafii sakrament chrztu jest sprawowany w drugą niedziele miesiąca o godz. 11.30.

Jak się przygotować?

  • Dziecko do chrztu należy zgłosić najlepiej miesiąc przed planowaną datą chrztu, jednak nie później niż na tydzień przed tą datą.
  • Jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na chrzest poza własną parafią. Ważne! Parafią dziecka jest parafia jego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym.
  • Chrzestni powinni dostarczyć z parafii swojego ZAMIESZKANIA (nieistotne jest administracyjne zameldowanie) zaświadczenie, że są wierzący i praktykujący i mogą być chrzestnymi dziecka.
  • Rodzice i Chrzestni do chrztu przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz katechezę przedchrzcielną.

Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Podczas tego jednorazowego spotkania zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca sakramentu chrztu, płynących z niego przywilejów i zobowiązań oraz omówiona liturgia sakramentu.