Harmonogram i kalendarz wydarzeń
roku duszpasterskiego  2019/2020

Eucharystia daje życie. Ożywiająca  wspólnotę wartość Eucharystii.

 8 września
 2019 r.

Pielgrzymka do Tarnowca

Intencja

13 października
2019 r.

Dzień Papieski

Motywacja

2 listopada
2019 r.

Procesja na cmentarz

Tematy dotykające życia

30 listopada
2019 r.

Roznoszenie opłatków

Zaangażowanie

2 lutego
2020 r.

Ofiarowanie Pańskie

Zakorzenione zwyczaje

3 kwietnia
2020 r.

Parafialna
Droga Krzyżowa

Odkrycie swojego miejsca we wspólnocie Kościoła

26 maja
2020 r.

Dzień Matki

Świętowanie okoliczności

18 czerwca 2020 r.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Świadome przeżywanie