Program Nowy Obraz Parafii jest odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy życia Kościoła. Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem, jaki sobie zakłada, jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot podstawowych (wspólnoty sąsiedzkie). Dla osiągnięcia celu przewidziane są trzy podstawowe etapy odnowy: KERYGMAT, EWANGELIZACJA I KATECHEZA.

Jest to długi proces budowania nowej wspólnoty parafialnej. Realizacja projektu trwa 22-25 lat, podobnie jak wymiana pokoleń. Prezentowany projekt duszpasterski obejmuje wszystkie wymiary życia danej parafii – duszpasterski, kulturalny, społeczny i polityczny. Chodzi bowiem o przemianę myślenia, mentalności, zwyczajów, kultury, a także zaangażowania wiernych w życie społeczne.

W konkretnej parafii następuje dostosowanie projektu do rzeczywistości i wyzwań Kościoła lokalnego. Niezwykłą wartością projektu jest to, że zakłada systematyczne, krok po kroku, programowanie pracy duszpasterskiej w sposób organiczny. Jednocześnie obejmuje zaangażowanie świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za wzrost wspólnoty parafialnej. Ponadto w chwili rozpoczęcia programu przesłanie Dobrej Nowiny skierowane jest do wszystkich.

W roku 2007 wraz z objęciem placówki przez księdza proboszcza Jana Kutynę parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie podjęła realizację projektu duszpasterskiego NOP. Parafię podzielono na  5 rejonów, powołano także struktury organizacyjne: PZK (1), RZK (3), Zespół Redakcyjny Listu do parafian – Pomocna Dłoń. Po roku wstępnym rozpoczęto I Etap realizacji programu: Uwrażliwienie na Braterstwo.