Proboszcz:

Ks. Prałat Jan Kutyna

Wikariusze:

Ks. dr Stanisław Dyndał
Ks. mgr Mariusz Śliwa

Inni:

Ks. prał. Tadeusz Buchowski (emeryt)
Ks. mgr Paweł Kowal (dyrektr Hurtowni Katolickiej Fara)