Proboszcz:

Ks. dr Mirosław Grendus

Wikariusze:

Ks. mgr Mariusz Śliwa
Ks. dr Krzysztof Żołyniak

Inni:

Ks. prał. Tadeusz Buchowski (emeryt)
Ks. prał. Jan Kutyna (emeryt)