Proboszcz:

Ks. prał. Mirosław Grendus

Wikariusze:

Ks. Mariusz Śliwa
Ks. Krzysztof Żołyniak

Inni:

Ks. prał. Tadeusz Buchowski (emeryt)
Ks. prał. Jan Kutyna (emeryt)