Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.

Nasza wspólnota składa się z chłopców w wieku od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i liceum, aż po studentów. Ministranci pełnią swoją służbę zarówno w tygodniu jak i w niedziele i święta podczas której dbają o oprawę liturgiczną nabożeństw (czytania, psalmy oraz posługa ołtarza). Raz w miesiącu odbywają się zbiórki.

Opiekunem jest ks. Mariusz

Podczas tych spotkań poruszane są ważne sprawy (nie tylko organizacyjne). Doskonalimy swoje umiejętności, pogłębiamy naszą wiedzę o Liturgii i Biblii, oraz rozwiązujemy nurtujące nas problemy, które dotyczą różnych sfer naszego życia.

Nieodłączną sprawą w naszej wspólnocie jest modlitwa. Jako wspólnota chrześcijańska nie obca nam jest Eucharystia, w której czynnie uczestniczymy parę razy tygodniowo (wg możliwości każdego ministranta).