Powstanie parafii

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski została wydzielona z macierzystej parafii Jedlicze w 1927 roku dekretem ks. biskupa Anatola Nowaka. W jej skład wchodziły 2 gminy – Polanka i Turaszówka. Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz w Krośnie ks. Stanisław Decowski. Zaraz po objęciu parafii przystąpiono do budowy obecnego kościoła. Projekt został wykonany w niepowtarzalnym stylu „gotyku nadwiślańskiego”. W obrębie dzisiejszych granic Polski są tylko dwie takie świątynie. Wybudowany został według projektu prof. Politechniki Lwowskiej Mariana Osińskiego. Konsekracja kościoła odbyła się 21.10.1928 r. Dokonał jej Ordynariusz Diecezji ks. biskup Anatol Nowak. Kościół ze względu na architekturę jest rejestrowany jako zabytek.