POSŁAŃCY W SŁUŻBIE INFORMACJI I BUDOWANIA JEDNOŚCI WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
„Wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”. ŁK 9,52

SIEĆ POSŁAŃCÓW
Jest to grupa współpracowników, która roznosi list do wszystkich rodzin parafii. W naszej parafii nosi on tytuł „Pomocna Dłoń”. Sieć Posłańców jest powoływana w parafii na samym początku wprowadzania parafialnego programu odnowy i Ewangelizacji. Osoby te są wezwane, by być narzędziem jedności i łączności dla powierzonych im rodzin z centrum parafii. Przynosząc list do rodzin, są Posłańcami Dobrej Nowiny, nie idą bowiem w swoim imieniu, lecz w Imieniu Chrystusa, który posyła ich przez osobę Księdza Proboszcza.
Posłaniec jest kluczową postacią w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji jest UCHEM i SERCEM wspólnoty w odwiedzanych rodzinach; niesie Dobrą Nowinę, jest źródłem jedności.

ZADANIA POSŁAŃCA
Przekazuje Dobrą Nowinę przyniesioną w liście, jest sługą Słowa Bożego.
Posłaniec odwiedza rodziny, które mu powierzono za każdym razem, gdy ukazuje się list w parafii.
Zaprasza wszystkich do zaangażowania i współpracy w przygotowaniu wydarzenia parafialnego.
Ma świadomość bycia posłanym w imieniu Kościoła.

DEKALOG POSŁAŃCA

  1. Przed zaniesieniem listu dobrze zapoznać się z jego treścią.
  2. Modlić się za powierzone zadania i odwiedzanych ludzi.
  3. Zanieść Dobrą Nowinę z radością w sercu.
  4. Oddać list osobiście i w odpowiednim momencie.
  5. Być wyrozumiałym i cierpliwym, kiedy drzwi się nie otworzą, lub tylko uchylą.
  6. Zanieść list natychmiast, nie przetrzymując go u siebie. Wiadomości są ważne i wierni powinni poznać je jak najszybciej.
  7. Jeżeli nie można oddać listu osobiście, poprosić inną osobę, aby ten list zaniosła.
  8. W domu zanotować sugestie i świadectwa, a następnie oddać je RZK.
  9. Traktować poważnie tę formę służenia braciom.
  10. Podziękować Bogu za powołanie do tej służby i prosić Go, aby pomagał spełniać ją z miłością