Niektóre świadectwa uczniów II klasy gimnazjum z przeżywania wdzięczności Chrystusowi na Drodze Krzyżowej

Pan Jezus wydał się na śmierć za nas. Przez swoją śmierć wybawił nas od grzechu pierworodnego. Dziękuję Mu za to, że dzięki temu zrozumiałem, czym jest miłość. Bóg nas tak umiłował, że wydał na drogę krzyżową swojego Syna. Dzięki Drodze krzyżowej zrozumiałem, że powinienem miłować Pana Boga, tak samo, jak On mnie. Powinienem „robić” to przez dobre uczynki, spowiedź i powstrzymywanie się od złego.

(Miłosz)

Gdy uczestniczę w Drodze Krzyżowej jestem wdzięczny Chrystusowi za Jego życie i Jego śmierć, ponieważ dzięki temu mogę żyć wiecznie.

(Jakub)

Jestem wdzięczna Chrystusowi za to, że się dla nas poświęcił. Zrobił to, bo nas kocha, mimo tego, że niektórzy wyzywali Go i odwracali się od Niego. Kochał nas i poświęcił się dla nas. Ten czyn jest dla mnie czymś niezwykłym.

(Oliwia)

Za to, że mogę wraz z Nim przeżywać Jego śmierć na krzyżu oraz męki przez które przechodził. Jestem wtedy wdzięczna, ponieważ przez Jego mękę zostałam zbawiona.

(Anna)

Za to, że Chrystus oddał za mnie życie i dzięki Niemu mogę być teraz dzieckiem Bożym. Za to, że udowodnił, że u Boga wszystko jest możliwe. Dzięki temu wiem, że nie jestem sama; jestem Mu za to wdzięczna. Wiem, że zawsze mogę na Niego liczyć i zwierzać Mu się, a On pomoże mi, tak jak pomógł mi umierając na krzyżu i otwierając wszystkim ludziom drogę ku zbawieniu.

(Karolina)