Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny dla kandydatów do bierzmowania z naszej parafii. Przygotowanie do bierzmowania realizowane jest w ciągu kolejnych lat nauki kandydata w gimnazjum i obejmuje formację intelektualną i religijno – moralną. Formacja intelektualna realizowana podczas katechezy szkolnej trwa trzy lata. W parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w czasie spotkań grupowych organizowanych w parafii zamieszkania kandydata. 

Spotkanie dla uczniów klasy I Gimnazjum odbędzie się 12 września w poniedziałek. Rozpoczęcie o godz. 17.30 w sali na plebanii, następnie o godz. 18.00 udział we Mszy św. i krótkie spotkanie podsumowujące.

Spotkanie dla uczniów klasy II Gimnazjum odbędzie się 13 września we wtorek. Rozpoczęcie o godz. 17.30 w sali na plebanii, następnie o godz. 18.00 udział we Mszy św. i krótkie spotkanie podsumowujące.

Za formację kandydatów do bierzmowania odpowiada: ks. Mariusz.