W poniedziałek (5.09) w naszym dekanacie rozpoczyna się wizytacja pasterska ks. abpa Adama Szala. Potraktujmy ją jako święto polegające na spotkaniu się  z arcypasterzem. Księdza arcybiskupa powitamy we wtorek o godz. 17.00, wtedy też na Mszy św. młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Ważna jest nasza obecność by wesprzeć ją naszymi modlitwami. Po Mszy św. ks abp chce się spotkać ze wszystkimi grupami działającymi w naszej parafii, ministrantami, lektorami, młodzieżą oazową, Akcją Katolicką, Domowym Kościołem, Radą Duszpasterską, Różami żywego różańca oraz z wszystkimi posłańcami roznoszącymi gazetki. W środę o godz. 9.00 ks. abp spotka się w kościele z dziećmi naszej szkoły podstawowej, a o godz. 14.00 pomodli się z nami na cmentarzu za naszych zmarłych, zapraszamy i na tę modlitwę.