16 stycznia – poniedziałek (od godz. 15.30) 

  • ul. Ks. Popiełuszki blok nr 80 A