ODPUST-PORZĄDEK-SPOTKAŃ-I-NABOŻEŃSTW-W-TYM-TYGODNIU