WYMAGANIA DO EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

1. Kandydat na ministranta wie/zna:

 • co to jest rok liturgiczny i potrafi wymienić po kolei okresy liturgiczne,
 • kolory liturgiczne i ich symbolikę,
 • szaty liturgiczne i ich symbolikę (alba, komża, stuła, ornat, kapa, welon),
 • przedmioty liturgiczne, ich zastosowanie i symbolikę (kielich, patena, bielizna kielichowa, dzwonki, puszka, monstrancja, welon, kadzidło, łódka, waskulum, kropidło),
 • zna podstwowe księgi liturgiczne: Mszał Rzymski, ewangeliarz i lekcjonarz,
 • zna podstwowe miejsca w kościele, stosowane przy sprawowaniu liturgii (ołtarz, ambona, tabernakulum, sedilia, konfesjonał, chrzcielnica, zakrystia) i potrafi je wskazać,
 • podstawowe funkcje liturgiczne (ministrant, lektor, animator, nadzwyczajny szafarz Komunii św., diakon, kapłan (celebrans), biskup)
 • modlitwę przed i po służeniu do Mszy św.,

2. Kandydat na ministranta potrafi:

 • dokładnie złożyć komżę,
 • ładnie zadzwonić i wskazać momenty, kiedy się dzwoni,
 • podać kapłanowi ampułki, lavabo, służyć przy obmyciu rąk i puryfikacji, podać kadzidło, łódkę i służyć z nimi,
 • poprawnie chodzić w procesji (odpowiedni krok, złożone ręce),
 • wymienić poszczególne części Mszy św.,
 • służyć z pateną przy Komunii św.,
 • zaśpiewać: Chwała na wysokości Bogu, Ojcze nasz, dialog przed prefacją, odpowiedzi wiernych w czasie liturgii słowa, aklamacje po przeistoczeniu

3. Ponadto kandydat:

 • systematycznie uczęszcza na spotkania formacyjne ministrantów
 • korzysta z sakramentu pokuty i pojednania
 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w katechezie szkolnej (pozytywna opinia z katechezy szkolnej)
 • posiada pozytywną opinię księdza