Od 8 listopada do 2 grudnia 2019 roku można głosować na propozycje do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosno.

Mieszkaniec może wybrać jeden z następujących sposobów głosowania:

  1. Za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.
  2. Za pomocą papierowej karty do głosowania, zawierającej odcisk pieczęci urzędowej Prezydenta, poprzez odbiór karty po okazaniu dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na weryfikację tożsamości i wrzucenie karty do urny zlokalizowanej
    w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.
  3. Za pomocą karty do głosowania, którą pobrać można ze strony Budżet Obywatelski Krosno. Kartę podpisuje się podpisem elektronicznym i przekazuje w formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Krosna (nie musi być pełnoletni).

W karcie do głosowania i aplikacji do głosowania niezbędne jest podanie imienia, nazwiska i numeru Pesel osoby głosującej, numeru i nazwy projektu w  ramach puli ogólnomiejskiej, na który oddawany jest głos i/lub numeru i  nazwy projektu w ramach puli obejmującej dzielnicę, na który oddawany jest głos.

Ulotkę przygotowała Rada Dzielnicy Polanka

Jak zagłosować?

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz na nie więcej niż jeden projekt ogólnomiejski i nie więcej niż jeden projekt dzielnicowy.

Możesz oddać 2 głosy: jeden głos na jeden projekt ogólnomiejski i jeden głos na jeden projekt dzielnicowy.

Wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania!  Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.

Aby prawidłowo oddać głos należy podać swoje dane a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenie.


Pula ogólnomiejska :

Nr 11  nazwa projektu „Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac
remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza”.

Pula dzielnicowa :

Zagłosuj tylko na jeden z Projektów np.

Nr 14   nazwa projektu „Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka”.

Nr 19   nazwa projektu „Rodzinne Muzykowanie”.

Głosujemy TUTAJ