Przygotowaniem duchowym do rozpoczynającego się tygodnia modlitw o jedność chrześcijan oraz parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, będzie całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek 14 stycznia, od porannej mszy do wieczornej. Od kilku lat kolejne parafie naszej Archidiecezji przeżywają taką adorację. Ksiądz Arcybiskup prosi nas o taką modlitwę za diecezję, a szczególnie w intencji nowych powołań i za osoby już powołane do służby w Kościele lokalnym. To dobra okazja, żeby pomodlić się za naszego kleryka Tomasza, który przygotowuje się do przyjęcia diakonatu. Pomódlmy się przy tej okazji w intencji naszych remontów parafialnych oraz tych tematów, które poruszaliśmy w rozmowach podczas wizyty kolędowej. Jest to także okazja do modlitwy o owocną i bezpieczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Godziny-Adoracji2020