Pierwsze dni maja dla naszej wspólnoty parafialnej, miały wyjątkowo świateczny charakter. 3 maja od Mszy odpustowej, rozpoczął swoje tygodniowe nawiedzenie w naszej Parafii Obraz Matki Bożej „Solidarności” oraz relikwie bł. Jerzego Popiełuszki i krzyża z Nowej Huty. Na Mszy odustowej o godz. 11.30 bp Stanisław Jamrozek udzielił także Sakramentu Bierzmowania 79 młodym ludziom, którzy wyrazili wolę osobistej troski o wyznawaną wiarę i pogłębiania relacji z Panem Bogiem we wspólnocie Kościoła. Zdjęcia z tych uroczystości można zobaczyć w: FOTOGALERII