P10906140

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Polanka – Niedziela Palmowa (C), 14.04.2019

  1. Umocnieni łaską rekolekcji i parafialnej Drogi Krzyżowej dziękujemy wszystkim grupom i osobom za zaangażowany udział i przygotowanie tych wydarzeń. Zatem Niedzielą Palmową, dzięki Bogu już razem z Aniołami, możemy rozpocząć celebrację najważniejszych dni Roku Liturgicznego, nazywanych Wielkim Tygodniem. Każdy dzień ma swoje symboliczne znaczenie, lecz wyjątkową wartość mają trzy ostatnie dni Triduum Paschalnego, które są jedną celebracją w trzech etapach:

Wielki Czwartek rozpoczyna się od jedynej w diecezji Mszy Krzyżma, celebrowanej w katedrze przemyskiej przed południem przez Biskupa z większością księży na znak jedności apostolskiej Kościoła diecezjalnego;

W parafii spotkamy się o 18.00 na Mszy Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Święceń. To ostatnia celebracja przed Zmartwychwstaniem.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to czas tzw. ciszy liturgicznej, kiedy nie należy sprawować sakramentów (z wyjątkiem pilnej konieczności). Dopuszczalne są tylko proste obrzędy Męki Pańskiej.

W Wlk. Piątek od 7.00 rano do północy adorację w kościele prowadzą róże i grupy wg porządku opublikowanego w „Pomocnej Dłoni”.

Rano o 8.00 w Wlk. Piątek i w Wlk. Sobotę zapraszamy na wspólną Modlitwę Brewiarzową, tzw. Ciemną Jutrznię, którą to od wieków chrześcijanie modlą się psalmami i pięknymi tekstami pasyjnymi.

Szczególnie w Wlk. Piątek zachęcamy do odwiedzenia kościoła na Drogę Krzyżową odprawianą tym razem indywidualnie lub w małej rodzinnej czy sąsiedzkiej grupie: można skorzystać z książeczki, z przygotowanych rozważań lub pomodlić się własnymi słowami przy każdej stacji. Rodziców zachęcamy do rodzinnej katechezy o zbawczej miłości P. Jezusa przez krótkie wyjaśnianie młodszym dzieciom poszczególnych obrazów Drogi Krzyżowej. Wspólnej drogi krzyżowej już nie będzie, bo rozważymy ją, słuchając Świadectwa Ewangelii na wieczornym nabożeństwie.

O 15.00 – w Godzinę Śmierci P. Jezusa – niech każdy z nas, gdziekolwiek się znajdzie, przez chwilę się pomodli w ciszy, dziękując za Odkupienie.

Wieczorem w Wielki Piątek spotykamy się o 18.00 na wspólnej Liturgii Słowa z Adoracją Krzyża i Komunią. Potem do późna będziemy adorować Pana Jezusa. Naszych strażaków prosimy o podjęcie warty przy Bożym Grobie zgodnie z dotychczasową tradycją. 

O 21.00 zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież, na wieczorne czuwanie animowane przez scholę, młodzież i rodziny.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego zwolnienia.

W Wielką Sobotę kontynuujemy adorację Bożego Grobu; na obrzęd poświęcenia pokarmów zapraszamy do kościoła co godzinę od 9.00 do 14.00. W miejscach tradycyjnych poza kościołem poświęcenie o 12.00. Przy tej okazji zachęcamy do dzielenia się swoim darem z potrzebującymi. Kosze na te dary będą ustawione przy wejściu do kościoła.

Wieczorem o 19.00 Wigilią Paschalną rozpoczynamy celebrowanie Chrystusowego Zmartwychwstania w znakach Światła, Wody Chrztu i Chleba Eucharystii. Wg biblijnej tradycji ten wieczór należy już do Niedzieli, a na tym nabożeństwie spotykają się ci, którzy nie chcą przegapić „chwili zmartwychwstania”. Bez wątpienia to najważniejsza i najstarsza Liturgia Kościoła, z której w ciągu wieków rozwinęły się inne celebracje. Na nabożeństwo proszę zabrać paschaliki.

Polską tradycją o świcie Niedzieli Zmartwychwstania spotykamy się przy Pustym Grobie, by wzorem ewangelicznych niewiast uwierzyć, że jest to znak Chrystusowego Zmartwychwstania. Najpierw o 6.00 trzykrotnie obejdziemy kościół w radosnej procesji, a następnie spotkamy Zmartwychwstałego Chrystusa na Mszy Rezurekcyjnej.

  1. Porządek nabożeństw i adoracji Wielkiego Tygodnia jest umieszczony w gablocie i na stronie internetowej Parafii.
  2. Spotkanie dla rodziców klas 8 oraz 3 gimnazjum odbędzie się w poniedziałek po Mszy wieczornej
  3. Dzisiaj uczniowie szkoły prowadzą zbiórkę ofiar na krośnieńskie Hospicjum w ramach pięknej inicjatywy Pola Nadziei. Bóg zapłać za wsparcie!

W ramach jałmużny postnej warto nabyć baranka wielkanocnego i paschalik, albo wspomóc fundusz duszpasterski młodych nabywając palmę.

  1. Bóg zapłać różom, które złożyły ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu i remont kościoła. Msze św. za obecne i zmarłe siostry z tych róż zostaną odprawione: (1) 24 października o 7.00 od róży MB Królowej Polski; (2) 30 września o 7.00. od róży św. Joanny d’Arc; 27 grudnia o 17.30 od róży bł. Anieli Salawy.

W tym tygodniu pożegnaliśmy: † Maria Gondela – polećmy ją Bożemu miłosierdziu…