1 .Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zwraca on uwagę na naszą trzeźwość i na tych, którzy są uzależnieni od alkoholu, a sami nie mogą się

uwolnić oni i ich rodziny czekają na naszą pomoc i modlitwę.

2. W tym tygodniu w środę popielcową rozpoczniemy Wielki Post. W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowo, jeden posiłek do syta i dwa razy lekki, obowiązuje on wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie rozpoczęli 60. Msze św. w środę o godz.6,30; 7,00; 9,oo; 16,00 i 17,30. Składka z tych mszy św. będzie przeznaczona na Caritas diecezjalną. Prosimy o dokładniejsze przeczytanie wprowadzenia do Wielkiego Postu w ostatnim numerze Pomocnej Dłoni, zwłaszcza dotyczącym naszego przeżywania Środy Popielcowej.

3. W piątek na Drogę |Krzyżową zapraszamy dzieci na 16,15 i dorosłych na 17,00. Pamiętajmy jednak, że Msza św. jest spotkaniem z żywym Zbawicielem, dlatego zachęcamy tych, którzy będą obecni na Drodze Krzyżowej uwzględnili obecność na Mszy św., by nie stwarzać wrażenia że Msza sw jest mniej ważna dlatego z niej wychodzimy.

4. Na przyszłą niedziele młodzież będzie zbierała ofiary na badania historii żołnierzy wyklętych.

5. Na przyszłą niedzielę Gorzkie Żale o godz. 16,15.

Zmarła mama ks. Białego, pogrzeb będzie we wtorek. Pomódlmy się za nią..