Różaniec to z pozoru zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie tylko modlitwa to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie radości i smutki Bogu przez Maryję. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia.

Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut.  To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia! A może na początek wystarczy jeden dziesiątek ..? Trudno w to uwierzyć, ale nie będziesz wiecznie młody .. może warto pomyśleć o przyszłości – tej wiecznej.