XV Niedziela Zwykła

  1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimyw poniedziałek – Święto św. Benedykta, patrona Europy; w piątek – Święto św. Bonawentury; w sobotę – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
  2. W środę 13-go, zapraszamy na modlitwy i Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny.
  3. Dziękujemy mieszkańcom ul. Kruczkowskiego za kwiaty w kościele. Msze św. z ich intencji zostaną odprawione: Za mieszkańców z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – 31 sierpnia o godz. 18.00. Za zmarłych – 1 listopada o godz. 10.00. O Boże błogosławieństwo dla dzieł misyjnych, o zdrowie i wytrwałość, opiekę Matki Bożej na misjach dla ks. Mariusza – 30 sierpnia o godz. 18.00.
  4. Prezydent Miasta Krosna informuje o rozpoczęciu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta. Inwentaryzacja ma na celu zebranie informacji, które pomogą w zidentyfikowaniu źródeł zanieczyszczeń powietrza. Akcja prowadzona jest przez ankieterów firmy ATMOTERM, którzy posiadają identyfikatory, nie żądają danych osobowych oraz podpisów.