W naszej parafii znajdują się dwie kaplice mające formę, jakby małych kościółków. W maju każdego dnia okoliczni mieszkańcy zbierają się tam, aby chwalić Pana Boga swoją modlitwą. Śpiew litanii do Najświętszej Maryi Panny, pieśni maryjnych rozbrzmiewa przy kaplicy a ich melodia roznosi się po okolicy i staje się świadectwem wiary i pobożności dla mieszkańców.

Nabożeństwa te stanowią owoc i wyraz pobożności naszego narodu. Polska maryjna pobożność ludowa zróżnicowana w swoich zewnętrznych formach i głęboka w motywacjach, jest także ważnym faktem kościelnym. Wypływa ona z wiary i miłości ludu Bożego do Chrystusa, Odkupiciela rodzaju ludzkiego, oraz ze sposobu rozumienia zbawczej misji, którą Bóg powierzył Maryi z Nazaretu i w której jest Ona nie tylko Matką Pana i Zbawiciela, lecz również, na płaszczyźnie łaski, Matką wszystkich ludzi.

Ustalił się zwyczaj, że przy kaplicach, na zakończenie nabożeństw maryjnych, jest sprawowana Eucharystia. W tym roku modlący się uczestniczyli  we Mszy św. 24 maja 2016 r. w kapliczce przy ulicy ks. Decowskiego i 25 maja przy ulicy Kruczkowskiego.  Dziękowali Panu Bogu za dar życia, prosili o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Polanki oraz o życie wieczne dla tych, którzy już odeszli do wieczności.

p. Elżbieta Gurgacz