Okres Adwentu był dla nas wszystkich czasem oczekiwania, nawrócenia i nadziei. Oczekiwania -pamiątki pierwszego, pełnego pokory przyjścia naszego Zbawiciela w ludzkim ciele oraz pełnego błagania oczekiwania na ostateczne i chwalebne przyjście Chrystusa, Pana historii i Sędziego całego świata. Nawrócenia, do którego wzywa liturgia tego okresu głosami proroków, a przede wszystkim Jana Chrzciciela: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2), przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania. Czasem radosnej Nadziei, bo zbawienie dokonane przez Chrystusa i obecność Jego łaski w świecie osiągnie z czasem doskonałość i pełnię, a my będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3, 2).

W dniu dzisiejszym w naszej parafii zakończyliśmy okres Adwentu Mszą św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, zwaną Mszą św. Roratnią. Na zakończenie Eucharystii ks. Andrzej Bienia, dyrektor krośnieńskiego studia Radia Fara, złożył podziękowanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się w to, aby nasza świątynia stała się miejscem modlitwy dla słuchaczy diecezjalnego radia. Były więc podziękowania dla Księdza Proboszcza, Kapłanów z Krosna i okolicy, którzy sprawowali Eucharystię i głosili słowo Boże, dla Pracowników Radia Fara, naszych Panów Organistów, Pana Kościelnego, Ludzi świeckich, którzy czytali słowo Boże i śpiewali psalm responsoryjny oraz dla Ministrantów (w tym dla Bliźniaków, którzy wiernie trwali przy ołtarzu przez wszystkie Roraty).

Chcemy wyrazić wdzięczność Księdzu Andrzejowi za ten dar duchowy, jaki otrzymała nasza parafia: Drogi Księże! Bóg zapłać! Niech Jezus, Syn Boży, Jedyny Zbawiciel świata i człowieka udzieli Ci swego błogosławieństwa.