W trzecią Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej obchody Jubileuszu Chrztu Polski. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Na początku każdej Eucharystii przepraszaliśmy Boga za nasze grzechy w akcie pokuty wyrażonym poprzez pokropienie wiernych wodą świeconą. Potem od Paschału zapalona została jubileuszowa świeca, która będzie nam towarzyszyć przez wiele następnych dni. Rozpoczynamy bowiem kolejny rok duszpasterski 2015/2015, którego hasłem jest: „Nowe życie w Chrystusie” a tematem chrzest i jego konsekwencje.

Przeżywanie 1050. rocznicy Chrztu Polski łączy się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary potwierdzonej na chrzcie świętym