Patrzmy na Gwiazdę Betlejemską –
niech nasze oczy nabiorą blasku,
niech pełne będą światła…

Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa –
żeby ręce się ogrzały…
śpiewajmy kolędy, niech serca odtają,
stając się bardziej czułe…

Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Pana,
który rodzi się z Miłości…

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni, niesiemy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia:

Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem. (por. Lb 6,24-26)

Duszpasterze z Polanki