P10906140

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 3 Niedziela Wielkanocny (C), 5.05.2019

  1. Dzisiaj o 11.30 dzieci z kl. III po raz pierwszy przeżyją pełny udział we Mszy św., a w ciągu białego tygodnia będą wtajemniczane w nowe dla nich doświadczenia duchowe, które otwierają się przed nimi dzięki otrzymanym sakramentom. Za tydzień na mszy o 11.30 rocznica I Komunii. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Zapraszamy na nabożeństwa majowe. Warto wykorzystać okazję do modlitwy przed obliczem MB Solidarności. W środę po nowennie czuwanie maryjne poprowadzi nasza schola, a w piątek w obecności tego obrazu modlitwę za Ojczyznę poprowadzi Krąg Rodzin. Zapraszamy!

Spotkania duszpasterskie po mszy wieczornej: w poniedziałek zespół katechetyczny, we wtorek Akcja Katolicka, a w czwartek młode rodziny.

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w godne świętowanie tegorocznego odpustu parafialnego połączonego z bierzmowaniem. Rodzicom bierzmowanych i dzieci pierwszokomunijnych dziękujemy za dar ołtarza, czyli neogotycki świecznik ołtarzowy.
  2. Zakończyliśmy pierwszy etap prac konserwatorskich naszego kościoła, który zasadniczo obejmował konserwację ołtarza głównego, a został poszerzony o oczyszczenie absydy ołtarzowej i odmalowanie zakrystii – co w sumie kosztowało nas 172 tys. zł.

Jak informowaliśmy został przygotowany projekt prac konserwatorskich na ten rok. Wstępnie planowany zakres musimy jednak zredukować, ponieważ konserwator wojewódzki przyznał nam tylko 10 tys. zł dotacji, choć wnioskowaliśmy 60 tys., a Miasto Krosno poinformowało, że w tym roku nie planują dla nas wsparcia. Urząd Wojewódzki zaś wciąż jeszcze nie dał odpowiedzi. Jeżeli zatem ofiarność naszych parafian na ten cel będzie na podobnym poziomie jak w ub. roku to będzie możliwa gruntowna renowacja ścian i malowideł w prezbiterium, czyli w otoczeniu ołtarza, a także już rozpoczęta konserwacja drewnianych figur Serca P. Jezusa i bardzo zniszczonej św. Barbary oraz baldachimu z ambony – zapewne zauważyliśmy, że już znajdują się w pracowni konserwatorskiej. Planujemy również sprawdzenie stanu konstrukcji sklepienia w prezbiterium, żeby orientacyjne ocenić sytuację w całej nawie głównej i transepcie. Bez zewnętrznych dotacji będziemy musieli odłożyć planowany remont boazerii w prezbiterium wraz z portalami, choć są mocno zniszczone przez szkodliwy system ogrzewania. Za tydzień, w 2. niedzielę maja, składka w kopertach na remont kościoła. Bóg zapłać!

  1. Ogłoszenie społeczne: Przypominamy, że ważne spotkanie potrzebnej inicjatywy „Czysta Polanka” odbędzie się w najbliższy piątek o 19.00 w naszym Domu Ludowym. Warto przyjść, by poznać uzasadnione motywacje i szczegóły propozycji ratowania naszego zdrowia, które zaprezentują m.in. chemik dr inż. Wojciech Gurgacz, lekarz Maciej Munzberger oraz p. Jacek Szydło jako przedstawiciel grupy organizującej pomoc w dofinansowaniu kosztów ogrzewania. Zachęcamy do udziału w spotkaniu!

W tym tygodniu zmarły: † Stanisława Kędra i † Wanda Jaźwiecka – polećmy je Bożemu miłosierdziu!