W uroczysty dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa śpiewamy radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i chcemy wołać z wiarą: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.

Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel, opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę Waszego życia i by udzielał Wam zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Niech Jego Zmartwychwstanie, będzie dla Was umocnieniem w wierze, nadziei i miłości.

Duszpasterze MB Królowej Polski