Od 15 – 21 kwietnia trwa w Kościele Tydzień Biblijny. Zapraszamy do czytania i słuchania Pisma Św. w środę przed Nowenną od godz. 17.30 i w piątek również od 17.30. W te dni przez pół godziny będzie czytany List do Rzymian. Chętnych do czytania zapraszamy w środę i piątek na ławkę obok ambonki, chętnych do słuchania zapraszamy do ławek na kościele.