W środę, 3 maja obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – głównej patronki naszej Ojczyzny. Na ten dzień przypadła również 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.  Uroczysta suma odpustowa w naszym Kościele  odbyła się  o godzinie 11:30, której przewodniczył ks. Adam Lechwar.

Podczas kazania zwrócił on uwagę na szczególne powiązanie naszego narodu z Najświętszą Maryją Panną. Polacy w trudnych czasach niejednokrotnie przekonali się o nieustającej pomocy Maryi. I tak ksiądz Adam przypomniał niektóre z wydarzeń historycznych jak potop szwedzki i oblężenie Jasnej Góry, kiedy to król Jan Kazimierz powierzył kraj Matce Bożej obierając ją za Królową Polski. Od tego czasu jeszcze bardziej otoczyła ona naród polski swoją macierzyńską opieką.

 

Homilia odpustowa – ks. Adam Lechwar