14 grudnia 2016 r. młodzież z grupy oazowej wybrała się na wystawę dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego, która została przygotowana przez Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych „Mechanik” im, Stanisława Staszica w Krośnie. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w wykładzie pana Karola Szczepanika oraz zobaczyć przedmioty z tamtego okresu: kartki żywnościowe, znaczki, mundury milicyjne, książki, plakaty, transparenty, a także symbole Solidarności. Przygotowana wystawa w 35 rocznicę wybuchu stanu wojennego  przywołała nam tamte dni i tragiczne chwile grudnia 1981 r. Wskrzesiła pamięć ówczesnych bohaterów, twórców dzisiejszej wolnej Polski.

13 grudnia 1981 r. na terytorium całej Polski został wprowadzony stan wojenny. Bezpośrednią przyczyną jego ogłoszenia była próba zniszczenia NSZZ Solidarność, która została uznana za legalny związek zawodowy, w ciągu roku poparcie zadeklarowało się około 10 milionów ludzi. W obliczu narastającego kryzysu ekonomicznego Solidarność oznaczała dla komunistów ogromne zagrożenie, dlatego starano się wszelkimi środkami doprowadzić do jej rozbicia.

Kinga Guzik