Święty Mikołaj od wieków kojarzy się z tym co najwartościowsze i najpiękniejsze w człowieku: dobrocią, miłością, wrażliwością, nieograniczoną hojnością i gotowością do służby. Jan Paweł II nazwał św. Mikołaja “patronem daru człowieka dla człowieka” – daru, jaki winniśmy okazywać bliźnim swoim sercem, pamięcią i troską, nie tylko 6 grudnia, ale i na co dzień. Dlatego dobrze jest spotykać się ze świętym Mikołajem, przebranym nie za krasnala, lecz za biskupa, dobrze jest zawahać się przed odpowiedzią na pytanie: Czy byłeś w tym roku grzeczny ?