W poniedziałek 5 XII klasa pierwsza gimnazjum.

We wtorek 6 XII klasa druga gimnazjum.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 w salce, następnie kandydaci uczestniczą we Mszy św.