Oaza Dzieci Bożych (ODB) działająca przy naszej parafii to grupa formacyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej, którym proponujemy wzrastanie w wierze w oparciu o charyzmat Ruchu Światło-Życie. Poprzez wspólną modlitwę, śpiew i zabawę oraz aktywność „formacyjno-artystyczną” Boże Dzieci uczą się wspólnie radować Ewangelią, a także pogłębiają swoją wiedzę na temat nauki Kościoła i życia naszej parafii. Staramy się, by każde spotkanie tematycznie wplatało się w wydarzenia Roku Liturgicznego czy bezpośrednio nawiązywało do niedzielnej Ewangelii. Pragniemy, by każde nasze Boże Dziecko w przyjaznej, radosnej atmosferze odkrywało Pana Boga we wspólnocie i coraz bardziej doświadczało Go w swoim życiu.

Nasze cotygodniowe spotkania odbywają się w Salce Katechetycznej. Gromadzimy się w każdy piątek o godz. 17.00. Wspólnie z ks. Damianem spotkania prowadzą: Kinga Guzik, Damian Bęben, Julia Rachwał, Dawid Szynal oraz Michał Zajdel. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to wyjątkowe dzieło.