XXIII Niedziela Zwykła

  1. Są już do odebrania nasze gazetki Pomocna Dłoń poświęcone tym razem dorocznej pielgrzymce do Tarnowca, którą wszyscy chcemy przeżyć jako dziękczynienie za zapracowany chleb. Prosimy bardzo o zwrot wypełnionych karteczek dołączonych do gazetki. Prosimy posłańców na jutro na Mszę św wieczorną. Wyjście na pielgrzymkę w niedzielę o godz. 6.30.
  2. Jutro w naszym dekanacie rozpoczyna się wizytacja pasterska ks abpa Adama Szala. Potraktujmy ją jako święto polegające na spotkaniu się  z arcypasterzem. Księdza arcybiskupa powitamy we wtorek o godz. 17.00, wtedy też na Mszy św. młodzież przyjmie sakrament bierzmowania. Ważna jest nasza obecność by wesprzeć ją naszymi modlitwami. Po Mszy św. ks abp chce się spotkać ze wszystkimi grupami działającymi w naszej parafii, ministrantami, lektorami, młodzieżą oazową, Akcją Katolicką, Domowym Kościołem, Radą Duszpasterską, Różami żywego różańca oraz z wszystkimi posłańcami roznoszącymi gazetki. W środę o godz. 9.00 ks. abp spotka się w kościele z dziećmi naszej szkoły podstawowej, a o godz. 14.00 pomodli się z nami na cmentarzu za naszych zmarłych, zapraszamy i na tę modlitwę.
  3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne, na przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii
  4. Zbiórka sprzętu elektrycznego przy naszym kościele będzie w środę o godz. 10.30. Można zabrać kartki ze stolika na których jest informacja szczegółowa na ten temat.
  5. Dziękujemy mieszkańcom ul. Szklarskiej za kwiaty w kościele. O wystrój kościoła na następną niedzielę prosimy parafian z ul. Zręcińskiej.
  6. Są już odprawiane po wakacjach w dni powszednie Mszę św. o godz. 6.30.
  7. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych o godz. 16.30.