„Przez troskę o źródła do służby miłosierdzia” .. Pod tym hasłem odbyła się 26 pielgrzymka parafii prowadzących odnowę w Jawidzu i Rokitnie w archidiecezji lubelskiej. Te dwa dni były bardzo bogate w przeżycia i głębokie treści. Najpierw przyjęła nas parafia archikatedralna w Lublinie, gdzie w miejscowej archikatedrze przeszliśmy przez przepięknie wykonaną Bramę Miłosierdzia, następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Karpińskiego z Lublina. Ciekawe było to, że znał on osobiście ks. Ricardo Lombardiego, założyciela Ruchu Odnowy. Biskup podzielił się z nami tymi przeżyciami. Po Mszy św. mieliśmy czas na dokładniejsze zwie- dzenie katedry i modlitwę. Nie zabrakło też posiłku. Wieczorem zjawiliśmy się na obiedzie u gospodarzy i przede wszystkim na przeżyciu wspólnoty z wszystkimi parafiami, których w tym roku było 17, w tym wiele nowych. Doświadczeniom o drodze odnowy poszczególnych parafii towarzyszył mu- zyczny zespół młodzieżowy, wykonujący przepiękne utwory oraz taneczny zespół dziecięcy. W niedzielę spotkaliśmy się w grupach, gdzie zastanawiali- śmy się jak możemy w parafii realizować służbę miłosierdzia. Wielkim prze- życiem była Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Artura Mizińskiego, se- kretarza Episkopatu. Byliśmy zauroczeni jego kazaniem, w którym najpierw poruszył problem pokory jako koniecznej naszej relacji z Bogiem i ludźmi oraz ze sobą. Następnie wiele ciepłych słów skierował do tych, którym zale- ży, żeby parafia mogła być nieustannie odnawiana. Serdecznie podziękował tym, którzy mają odwagę nieraz pokonując różne trudności angażują się w odnowę. Szczęśliwi jesteście, którzy to rozumiecie i przez to przepięknie słu- życie Bogu, ludziom i światu – to jego słowa. Po Mszy św. zdjęcia, wspólny posiłek. Wracaliśmy radośni, bo doświadczyliśmy radości płynącej z wiary i wspólnoty, a także gościnności. Warto pojechać za rok do Hrubieszowa. Będzie pięknie.