„Wdzięczność za zapracowany chleb powszedni” – Często przeżywamy sytuacje samowystarczalności. Wielu z nas sądzi, że pracuje tylko dla siebie i że nie jest to wspólne dobro nas wszystkich. Tymczasem praca bez wdzięczności traci swój smak.

Wolą Bożą jest, abyśmy potrafili docenić to, co wypra- cowaliśmy. Chciejmy zobaczyć, jakie bogactwo stało się udziałem naszej pracy, np. wychowanie i wykształcenie dzieci, zapracowanie na chleb powszedni, dom, auto. Św. Paweł w liście do Filipian przypomina: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4, 6).

Dziękujmy Bogu i ludziom za owoce naszego trudu i wieloletniej pracy. Pomyślmy, w jaki sposób zapracowaliśmy na chleb powszedni i wyraźmy za to naszą wdzięczność Bogu. Do Listu „Pomocna dłoń” zostaje dołączona kartka z następującym tekstem:

„Najbardziej jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że w ciągu …….. (w miejsce kropek proszę wpisać lata pracy) lat mojej pracy w …….. (proszę ogólnie wpisać miejsce pracy np. w biurze, hucie, szkole itp.) zapracowałem na ……..(proszę wymienić najważniejsze) i chleb powszedni”.

Kartki prosimy o przyniesienie do kościoła parafialnego do soboty 10 września 2016 r. Nasze intencje pielgrzymi zaniosą w specjalnie przygotowanej księdze wdzięczności do Sanktuarium w Tarnowcu i złożą w darze wdzięczności Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Zawierzenia.

W dniu 11 września 2016 r. o godz. 6. 30 z naszego kościoła parafialnego wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu. ZAPRASZAMY!

Msza św. odpustowa w Tarnowcu zostanie odprawiona o godz. 11.00 z udziałem wielu kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego.

(Powrót z Tarnowca we własnym zakresie. Prosimy jednak osoby, które nie mają możliwości powrotu samochodem do domu o zgłoszenie swoich nazwisk w zakrystii – postaramy się zamówić transport).