Światowe Dni Młodzieży przebiegają dwuetapowo. Pierwsza część spotkania przypada w dniach 20-25 lipca 2016 r. W tym czasie pielgrzymi przybywają do wybranych diecezji w całym kraju, gdzie przeżywają tzw. „Dni w Diecezjach”, a następnie udają się do miasta wyznaczonego na spotkanie z papieżem, czyli do Krakowa i tam przez kolejne dni biorą udział w tzw. „Wydarzeniach Centralnych”.

Dni w Diecezji służą między innymi poznawaniu historii, kultury oraz codziennego życia wspólnoty Kościoła lokalnego. Jest to bezcenny czas wzajemnego poznawania się, ubogacania, zawierania cennych przyjaźni. Oprócz modlitwy jest także czas na wspólne wycieczki, zabawy i zaangażowania w społeczne projekty przygotowane przez organizatorów.

W ramach „Dni w Diecezjach” również Krosno będzie gościć pielgrzymów przybywających do Krakowa na spotkanie z papieżem.