Uoczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najpiękniejszych świąt w Kościele Katolickim. Po uroczystej Mszy św. w kościele odbyła się procesja eucharystyczna ulicami naszej parafii. Wierni przeszli do czterech ołtarzy. W procesji wzięły udział grupy modlitewne z chorągwiami, feretronami, sztandarami, dzieci sypiące kwiaty oraz liczni wierni. Do asysty procesyjnej włączyły się także miejscowy zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Idąc ulicami naszej parafii dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo dla Kościoła, Ojczyzny i dla każdego z nas.