Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – 26 maja 2016 r.

  • Msze św. o godz. 7.00, 8. 30 i 10.00 z procesją eucharystyczną;
  • Nabożeństwo majowe o godz. 16. 40 oraz Msza św. o godz. 17.00.

Procesja na Boże Ciało  – wyruszy trasą: z kościoła ulicą Decowskiego, Baczyńskiego i ulicą Popiełuszki z powrotem do kościoła. Proponujemy następujące ołtarze:

  • Ołtarz pierwszy: P. Stryczniewicz i sąsiedzi
  • Ołtarz drugi: P. Sokołowscy i sąsiedzi
  • Ołtarz trzeci: P. Kasprzyk, P. Michalec i najbliżsi sąsiedzi
  • Ołtarz czwarty: przy domu nr 82

Próba sypania kwiatów dla dziewczynek z klas I – III odbędzie się w środę przed Bożym Ciałem o godzinie 17.00. przed kościołem parafialnym.