W tym tygodniu rozpoczniemy wizytę duszpasterską w naszej parafii: codziennie od godz. 15.30, w soboty od godz.  9.00. Bardzo nam zależy, byśmy w miarę możliwości spotkali wszystkich parafian. Na tym co usłyszymy będziemy budować nasze duszpasterstwo. Dlatego są dla nas ważne wszystkie spostrzeżenia.  W czasie koledy kancelaria parafialna będzie czynna od 8.30 – 9.00 we wtorki czwartki i soboty. Prosimy również rozważyć możliwość przyjęcia na noclegi młodzieży, która przyjedzie na Światowe Spotkanie Młodych.

Plan wizyty duszpasterskiej