Uroczystość Chrystusa Króla

  1. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Dzięki Bogu i ludziom i w naszej parafii jest Akcja Katolicka i spełnia dla nas wszystkich bardzo ważną rolę. Dziękujemy wszystkim, którzy do niej należą i służą parafii. Na pewno są jeszcze chętni do takiej służby. Zapraszamy. I życzymy tym, którzy należą obfitości darów Bożych, zdrowia i sił do spełniania tak odpowiedzialnej misji.
  2. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych będzie we czwartek po Mszy św. wieczornej.
  3. Wzorem lat ubiegłych będziemy otrzymywać opłatki jako dar parafii i znak naszej z nią łączności. Ofiary przy tej okazji składane będą przeznaczone w całości na pokrycie kosztów zimowego ogrzewania kościoła. Przynoszący opłatki mają ze sobą upoważnienia parafii i jeżeli nie znamy ich osobiście żądajmy takiego upoważnienia.
  4. 30 listopada będziemy gościć w parafii relikwie św. Jana Pawła II. Pomyślmy o tym, by znaleźć czas na chwile modlitwy w kosciele z tej okazji.
  5. Są jeszcze w zakrystii kalendarze parafialne na przyszły rok.
  6. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję pt. Trzecia tajemnica fatimska, proroctwo dla Polski we wtorek o 17.00 do Fary.
  7. Zapraszamy do modlitwy różańcowej za dusze, które polecamy w tegorocznych wypominkach dzisiaj na 16.30.
  8. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą Adwentu.

W ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na cmentarz śp. Józefa Hołówkiewicza pomódlmy się za niego..