Wiele doświadczeń religijnych jest przeżywanych wyłącznie w gronie bliskich. Trudno jest nam zrozumieć potrzebę modlitwy za tych, z którymi nie wiążą nas relacje bliskości. Najczęściej modlitwę za zmarłych podejmujemy ze sprawiedliwości, za tych, którzy sobie na nią zasłużyli.

Boża sprawiedliwość jest miłosierna wobec wszystkich, dlatego i my, zwłaszcza w obliczu śmierci, powinniśmy uczyć się postawy wybaczania. Przykładem dla nas niech będzie szlachetne zaproszenie Pana Jezusa skierowane do ukrzyżowanego łotra: „Dziś będziesz ze Mną w raju”(Łk 23, 43).

Bądźmy wyrozumiali i szlachetni podczas ustalania naszych intencji modlitewnych przy okazji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przeżyjmy doświadczenie szlachetności ustalając nasze intencje modlitewne za bliskich zmarłych, za sąsiadów i za tych, którzy odeszli z tego świata w nieprzyjaźni z nami. Wspomnijmy zmarłych, których rzadko polecamy Bogu w naszych modlitwach.

Do Listu „Pomocna dłoń” zostały dołączone dwie kartki. Jedna z nich zawiera imiona i nazwiska naszych zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności w ostatnim roku. Prosimy o podejście kolejno zgodnie z zamieszczoną listą i przyjęcie od wspólnoty znicza jako znaku modlitwy całej parafii. Będziemy ich polecać Bogu w czasie wieczornej Mszy św. i procesji na cmentarz w dniu 2 listopada. Druga kartka zawiera propozycję modlitwy za zmarłych, którą uzupełnijmy zgodnie z własnymi pragnieniami: „Boże miłosierny, polecamy Ci, dusze naszych bliskich zmarłych, a z szlachetności serca dołączamy do naszej intencji także modlitwę za ……….”. Wieczny odpoczynek … Przy jednej stacji procesji różańcowej na cmentarz indywidualnie przedstawimy Bogu nasze intencje.

Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10. 00 i 11.30 oraz o godz. 14.00 na cmentarzu (nie będzie Mszy św. wieczornej).

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Msze św. o godz. 6. 30, 7.00, 9.00 i po południu Msza św. o godz. 16.00, a po niej procesja na cmentarz z modlitwą za zmarłych.